Κάρτα Μέλους Dust+Cream - Όροι προγράμματος

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Έκδοση Κάρτας Μέλους – Όροι Έκδοσης – Λειτουργία.

Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρίας CREAM TEAM ABEE που μπορεί να την ανακαλεί/αποσύρει ελεύθερα. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η μεταβίβαση της κάρτας σε τρίτους. Κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους και ο αιτών γίνεται μέλος μόλις παραλάβει το σώμα της κάρτας. Δικαίωμα έκδοσης ειδικής κάρτας έχουν και οι επαγγελματίες. Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο Δίκτυο Καταστημάτων με το σήμα DUST+CREAM, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρία CREAM TEAM ABEE και γνωστοποιούνται στον κάτοχο. Ο κάτοχος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως εκάστοτε θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την εταιρία CREAM TEAM ABEE. Μοναδική υποχρέωση του συμμετέχοντος προκειμένου να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος, εντός του δικτύου καταστημάτων DUST+CREAM, είναι η επίδειξη της προσωπικής κάρτας μέλους. Για κάθε 1 € αγορών που κάνει ο κάτοχος της κάρτας μέλους που είναι πελάτης λιανικής, κερδίζει 1,5 πόντο για υπηρεσίες και προϊόντα που φέρουν το σήμα DUST+CREAM (εξαιρούνται τα αξεσουάρ μαλλιών και τα νεσεσέρ για τα οποία κερδίζει 1 πόντο), ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα, όπως και για τα προϊόντα BEAUTY LINE COSMETICS, ο πελάτης κερδίζει 1 πόντο. Με κάθε εγγραφή δίνεται bonus 50 πόντων. Με την συμπλήρωση 150 πόντων, παρέχεται στον πελάτη το δικαίωμα έκπτωσης που αντιστοιχεί σε ποσό 5 ευρώ, με την συμπλήρωση 300 πόντων δίνεται έκπτωση 12 ευρώ και με την συμπλήρωση 500 πόντων δίνεται έκπτωση 30 ευρώ. Όλες οι αναφερόμενες εκπτώσεις δίνονται σε μια επόμενη αγορά του μέλους στο Δίκτυο Καταστημάτων DUST+CREAM ή στην παροχή υπηρεσιών, εφόσον το κατάστημα παρέχει υπηρεσίες αισθητικής. Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται αποκλειστικά από το μέλος (φυσικό πρόσωπο) και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο), για τη διαπίστωση ότι πρόκειται για τον κάτοχο της κάρτας, στο φυσικό κατάστημα DUST+CREAM στο οποίο έγινε η έκδοση της κάρτας μέλους. Για τους επαγγελματίες – μέλη η συλλογή πόντων ορίζεται ως για κάθε 1 € αγορών που κάνει ο κάτοχος της κάρτας μέλους που είναι πελάτης – επαγγελματίας κερδίζει 2 πόντους για υπηρεσίες και προϊόντα που φέρουν το σήμα DUST+CREAM (εξαιρούνται τα αξεσουάρ μαλλιών και τα νεσεσέρ για τα οποία κερδίζει 1 πόντο), ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα, όπως και τα προϊόντα BEAUTY LINE COSMETICS, ο πελάτης κερδίζει 1 πόντο. Με κάθε εγγραφή δίνεται bonus 50 πόντων. Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται αποκλειστικά από τον επαγγελματία – μέλος (φυσικό πρόσωπο) και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο) ,για τη διαπίστωση ότι πρόκειται για τον κάτοχο της κάρτας, στο φυσικό κατάστημα DUST+CREAM στο οποίο έγινε η έκδοση της κάρτας μέλους. Στους επαγγελματίες – μέλη, πέραν της συγκέντρωσης πόντων, όπως περιγράφονται παραπάνω, θα δίνεται επιπλέον και ποσοστό έκπτωσης 5% στη συνολική αξία των αγορών τους με μόνη προϋπόθεση την επίδειξη της κάρτας μέλους, για κάθε αγορά που πραγματοποιείται εντός του δικτύου καταστημάτων DUST+CREAM. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να αντικατασταθούν με χρήματα ή να χρησιμοποιηθούν ως προκαταβολή για την αγορά των προϊόντων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η συναλλαγή που πραγματοποίησε ο πελάτης αυτόματα αφαιρούνται και οι πόντοι που χορηγήθηκαν για τη συναλλαγή που ακυρώθηκε. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο πελάτης επιστρέψει το προϊόν. Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στο Δίκτυο Καταστημάτων DUST+CREAM στην Ελλάδα. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της κάρτας, ο κάτοχος πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρία CREAM TEAM ABEE, προκειμένου να αντικατασταθεί η κάρτα, χωρίς ο κάτοχος να χάνει τα προνόμιά του από την αλλαγή της. Σε περίπτωση αλλαγής της δηλωθείσας διεύθυνσης το μέλος οφείλει να γνωστοποιήσει, είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά την αλλαγή αυτή στην εταιρία CREAM TEAM ABEE. Μέχρι τη γνωστοποίηση της αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση. Η CREAM TEAM ABEE, εφόσον ο κάτοχος το επιθυμεί, μπορεί να προβαίνει σε τακτική ενημέρωσή του αναφορικά με τα προνόμια και τις προωθητικές της ενέργειες μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν ο κάτοχος της κάρτας μέλους δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει αυτό το προωθητικό - ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει τηλεφωνικώς ή γραπτώς ή προφορικώς στο κατάστημα επικοινωνίας που παρακάτω ορίζεται. Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα που επιθυμεί να λαμβάνει μέρος σε κληρώσεις διεκδικώντας περαιτέρω προνόμια, δώρα και προσφορές οφείλει να το γνωστοποιεί στην εταιρία CREAM TEAM ABEE, παρέχοντάς της πληροφορίες που επιτρέπουν στην εταιρία να προσαρμόσει τις προσφορές στις ανάγκες του.

2. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δηλώνει ρητώς ότι ενημερώθηκε λεπτομερώς για τα κάτωθι: ότι η CREAM TEAM ABEE διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των πληροφοριών που χορηγεί προς αυτήν το μέλος, προς τον σκοπό συμμετοχής του στο πρόγραμμα συλλογής και εξαργύρωσης πόντων και σε κληρώσεις, τα οποία τηρεί σε ειδικό αρχείο και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και τις αρμόδιες αρχές. Η CREAM TEAM ABEE ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα κατωτέρω στοιχεία του μέλους, εφόσον αυτό συναινεί ρητώς σε αυτό, για τη λειτουργία του προγράμματος συλλογής και εξαργύρωσης πόντων και τη συμμετοχή του μέλους σε κληρώσεις, προσφορές και άλλες δράσεις, όπως π.χ. ειδικά σεμινάρια, επιδείξεις προϊόντων κλπ. Υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η ίδια η CREAM TEAM ABEE. Η CREAM TEAM ABEE θα διατηρεί τα στοιχεία αυτά του μέλους μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας τους. Το μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα στην εταιρία για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη») των πληροφοριών του ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των πληροφοριών που το αφορούν. Με την υπογραφή της αίτησης το μέλος, αφού πρώτα ενημερώθηκε επαρκώς για τα σχετικά με τις παρεχόμενες από αυτόν πληροφορίες θέματα, παρέχει ελεύθερα την συγκατάθεσή του στην CREAM TEAM ABEE, όπως χρησιμοποιεί τις κατωτέρω πληροφορίες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων κατά τα άνω σκοπών του προγράμματος. Το μέλος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς όμως η επιγενόμενη αυτή ανάκληση να θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης.

3. Λήξη - Καταγγελία.

Η εταιρία CREAM TEAM ABEE έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας). Η εταιρία επίσης διατηρεί κατά την απόλυτη κρίση της το δικαίωμα διαγραφής μέλους του δικτύου DUST+CREAM ή και διαγραφής ή ακύρωσης των προνομίων του, εφόσον αυτό το μέλος δεν τηρεί τους όρους χρήσης της κάρτας ή κάνει κακή χρήση αυτής. Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχο της τα προαναφερθέντα προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων DUST+CREAM βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρία CREAM TEAM ABEE διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων DUST+CREAM. Η εταιρία CREAM TEAM AΒΕΕ δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτησή του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εγγράφως εντός των καταστημάτων της εταιρίας. Σε περίπτωση που η κάρτα μέλους δεν χρησιμοποιηθεί για 12 συνεχείς μήνες, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το ήδη υπάρχον σύνολο πόντων για τη συγκεκριμένη κάρτα. Εάν η εταιρία CREAM TEAM AΒΕΕ για οποιονδήποτε λόγο τροποποιήσει εν μέρει ή συνολικά τους όρους του προγράμματος ή τερματίσει αυτό, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση ή απαίτηση έχει ή διατηρεί έναντι αυτής, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρίας.

4. Γενικά.

Οι όροι της παρούσας σύμβασης ισχύουν στα καταστήματα του Δικτύου DUST+CREAM που διαθέτουν το ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης των καρτών μελών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, διευκρίνιση, αλλαγή στοιχείων, δήλωση κλοπής ή απώλειας κάρτας κλπ. ως διεύθυνση επικοινωνίας ορίζονται τα γραφεία της εταιρίας CREAM TEAM AΒΕΕ, Αιγαίου 4, Νικόπολη, Τ.Κ. 56430, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 689499, fax2310 688127, email: info@dustandcream.gr, τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, www.dustandcream.gr.